Daf Ünitesi Kurulum

Daf ünitesi yoğunluğu sudan az olan yağ gres, askıda katı madde ve diğer yüzücü maddelerin
yüzdürülmesi prensibi ile çalışır.
Yağların kaynağı :
–  Evler
–  Çeşitli tesisler (garaj, benzin istasyonları, hastaneler, lokantalar, mezbahalar)
–  Çeşitli endüstri faaliyetleri (gıda sanayi, petrol sanayi vb.)
YAĞIN ARITMA TESİSİNE ETKİSİ
Havadan sıvı içine oksijen transferini kısıtlar.
Atıksuda çökmesi gereken tanelerin yağ tarafından tutularak çökmenin engellenmesine neden
olur.
Arıtma tesisindeki makine aksamlarına zarar verir.
FLOTASYON
Avantajları:
Flotasyon prosesinin uygulanması ile elde edilen yüzücü materyaller yardımcı yakıt maddesi
olarak kullanılabilir.
Flotasyon ünitelerinde bekleme süresinin kısa olması
Atıksuda çözünmüş oksijenin bulunması koku gibi istenmeyen durumların oluşmasını engeller.

DAF – ÇÖZÜNMÜŞ HAVA FLOTASYONU

Suda belirli bir basınç altında oksijen doygun hale getirilir. Daha sonra ortama uygulanan basınç

kaldırılır. Basınç altında çözünmüş olan oksijen atmosferik şartlarda birden gaz haline geçerek
kabarcıklar oluşturur ve bu sayede hafif tenecikler yüzeye çıkar.
DAF ÜNİTESİ MEKANİZMALARI
•Askıda maddelere veya yağ taneciklerine gaz kabarcıklarının tutunması
•Gaz kabarcıkları yükselirken bir yumak yapı içinde gaz kabarcıklarının tutunması
•Yumak yapı oluşurken bu yumak yapı içinde gaz kabarcıklarının adsorbsiyonu ve
absorbsiyonudur.
DAF ÜNİTESİ UYGULAMA ALANLARI: 
Daf ünitesi; Petrol, et, boyama ve metal işleme endüstrilerinden oluşan atıksudaki yağ-gresi
uzaklaştırmada yaygın olarak kullanılan etkili bir teknolojidir.